keter (JKI-J)

keter (pl. ktarim; hebr. vínek, koruna) Žid. tradice hovoří o třech, resp. o čtyřech korunách, jimiž jsou: (1) Koruna kněžství (keter kehuna), která je vyhrazena Áronovi a jeho potomkům; (2) koruna království (keter malchut), která přísluší davidovské dynastii; a (3) koruna Tóry (keter Tora), kterou má možnost získat každý Žid, který se věnuje studiu zákona (midraš Kohelet raba 7, 1). V traktátu Mišny Pirkej Avot (4, 17) je kromě toho zmíněna i (4) koruna dobrého jména (keter šem tov), která převyšuje všechny ostatní. Vzhledem k tomu, že je Tóra nazývána korunou, začaly se zhotovovat koruny sloužící k ozdobení „oblečeného“ svitku Tóry (Sefer Tora). Tento způsob zdobení převládá v aškenázských komunitách Německa, Rakouska, Česka a Polska. Termín k. také označuje ozdobné zakončení některých písmen hebr. abecedy. V kabale se tak nazývá první z deseti sefír.

Bedřich Nosek