mapa (JKI-J)

mapa (z lat. mappa – ubrousek, šátek) V judaismu se používá v několika významech: 1. Označuje látku, jíž se pokrývá pultík určený pro četbu ze svitku Tóry v synagoze. Tradice zakazuje, aby byl svitek kladen na nepokryté dřevo. V některých oblastech, např. v Alsasku, je tak označován pruh látky, jímž je svazována Sefer Tora; jeho běžnější název zní chitul le-tora (povijan na Tóru). Může též znamenat pláštík, častěji zv. me’il, do něhož se svitek Tóry obléká před uložením do svatostánku. 2. V tradiční rabínské literatuře výraz m. znamená poznámky, které k Šulchan aruchu připojil M. Iserles.

Bedřich Nosek