me’il (JKI-J)

me’il (hebr. plášť) U Aškenázů obal na svitek Tóry (Sefer Tora) sešitý ze dvou kusů látky, do kterého je Tóra zahalena, pokud je uložena ve svatostánku. M. je většinou zhotovován z různých druhů vzácných látek a zdoben různými symbol. výšivkami, jejichž tematika je podobná té, která se objevuje na synagogálních oponách (parochet). Součástí výzdoby jsou i různé nápisy, zpravidla dedikační, nebo citáty z bible a tradiční literatury. Jiný, méně častý název pro m. je mapa. Sefardové používají místo pláštíku dřevěné nebo kovové pouzdro nazývané nartik.

Bedřich Nosek