melkité (JKI-K)

melkité (ze syrského malkájá – císařský, věrný císaři) Souhrnné označení syrských a egypt. křesťanů, kteří v christologických sporech 5. stol. odmítli monofyzitismus a přiklonili se k ortodoxii chalkedonského koncilu (451) podporované byzantským císařem. Většina z nich dnes náleží k pravoslavné církvi, pouze část m. uzavřela 1724 unii s římskokatolickou církví. V liturgii konané řecky se obě skupiny m. opírají o byzantský ritus.

Viz též: staré východní církve

Dalibor Papoušek