moravští bratří (JKI-K)

moravští bratří (Moravian Brethren) V anglofonní oblasti označení protest. církve vzniklé v saském Herrnhutu na panství hraběte N. L. Zinzendorfa (1700-1760). Ten zde 1722 přijal první utečence z Moravy, tajné nekatolíky. Círk. ústavou navázali na dědictví historicky zaniklé jednoty bratrské jako Unitas fratrum (1727), v níž se stal Zinzendorf 1737 biskupem. Neúnavně zakládal další bratrská společenství v baltských provinciích, v Holandsku a Anglii. Pod jeho vedením prožívá obnovená jednota údobí misijní aktivity (misie). Už 1732 jsou vysláni dva misionáři do Západní Indie, o rok později začíná evangelizační práce v Grónsku. Teologicky ovlivnil církev m.b. pietismus, význ. posilující prvek kř. zodpovědnosti za šíření evangelia. M.b. ve svých počátcích i dalším vývoji oproti dobovému teol. racionalismu zdůrazňovali „náboženství srdce“ a vroucí lásku k Spasiteli. Nicméně ve spojení s činorodým křesťanstvím (misijní školy, nemocnice a útulky) se citová rovina nerozplynula v mystice, ale ústrojně ovlivnila něm. protest. teologii 19. stol.

Noemi Rejchrtová


Viz též heslo Jednota bratrská v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)