očistec (JKI-I)

očistec Jako svébytný pojem islám. eschatologie není o. v koránu ani v prorocké tradici obsažen. Podle dogmatu budou však v den posledního soudu lidé hodnoceni podle svých skutků (dobro, zlo). Víra (arab. ímán) bez upřímných dobrých skutků nestačí k tomu, aby se člověk dostal do ráje (4: 122). V 19. súře Marie 72. verši se praví: „A mezi vámi není nikoho, kdo by k němu nesestoupil a to u Pána tvého nezvratné je rozhodnutí. Potom však zachráníme ty, kdož bohabojní byli...“ Jde o náznak, že všichni budou nejprve vystaveni žáru pekelného jícnu a teprve nad pekelnou propastí dojde k oddělení zbožných a jejich vzetí do ráje.

Viz též: očistec (JKI-K)

Miloš Mendel