prosélyta (JKI-J)

prosélyta (z řec. prosélytos – přišlý; hebr. ger, fem. gijoret) Konvertita k judaismu. Hebr. termín pův. označoval cizince přebývající mezi Židy, kteří měli stejná práva jako rození Židé, později začal označovat ty, kteří se nenarodili jako Židé, ale rozhodli se dobrovolně přijmout závazek dodržování Tóry. Podmínkou konverze k judaismu je u mužů obřízka a ponoření do mikve, u žen ponoření do mikve a ovládnutí všech příkazů (micva) týkajících se žen. Přestup se musí uskutečnit před rabínským soudem (bejt din) a třemi svědky. Konvertité dostávají nová hebr. jména, jejichž součástí je u mužů Avraham (X ben Avraham – X syn Abrahamův) a u žen Sara (X bat Sara – X dcera Sářina).

Viz též: konverze (JKI-K), konverze (JKI-I)

Bedřich Nosek