obřízka (JKI-K)

obřízka (lat. circumcisio) Rituální odříznutí předkožky pohlavního údu. Třebaže Židé pojímali o. jako zákl. obřad, uvádějící muže už v dětském věku do náb. společenství, rané křesťanství ji nakonec nepřevzalo, neboť se stala zásadní překážkou misie. Spor o o. vystoupil na povrch už v 1. stol. v rámci roztržky mezi křesťany vyšlými z židovství (židokřesťany) a křesťany z okruhu helénistických náboženství (pohanokřesťany). Konflikt se pokusil v pol. 1. stol. řešit Pavel z Tarsu, který svým učením o ospravedlnění vírou, nikoliv skutky (židovského) zákona popřel závaznost o. pro pohanokřesťany. Její integrační úlohu v jistém smyslu převzal křest, rozšířený ovšem od počátku i na ženy.

Viz též: obřízka (JKI-J)

Dalibor Papoušek