panagije (JKI-K)

panagije (řec. panagia) V pravosl. církvi náprsní ikona s obrazem Ježíše Krista či Bohorodice. Nosí ji archijerej a symbolizuje povinnost nosit na srdci Krista a doufat v pomoc Bohorodice.

Pavel Boček