poslední soud (JKI-K)

poslední soud V kř. teologii soud nad lidstvem jako celkem po zmrtvýchvstání. Soudit bude Bůh, ale vykonání rozsudku je svěřeno Kristu jako člověku. Předmětem soudu budou všechny dobré i zlé činy lidí v průběhu jejich života. Kromě p.s. rozeznává římkat. církev ještě tzv. soud individuální, kterým Bůh rozhodne o šťastné nebo nešťastné věčnosti zemřelého v okamžiku smrti, tj. po oddělení duše od těla.

Viz též: eschatologie, eschatologie (JKI-J), eschatologie

Pavel Spunar