prosfora (JKI-K)

prosfora (z řec. prosferó – přináším) Pův. dary přinášené křesťany; část z nich se využívala při eucharistii, zbývající sloužily pro hostinu agapé po liturgii. Po oddělení agapé od liturgie se jako p. označuje jen chléb požívaný k eucharistii. P. se připravuje z kynutého pšeničného těsta (artos), má podobu dvou k sobě připečených kulatých částí (na znamení božské i lidské přirozenosti) a na horní části je označena pečetí s řec. nápisem Iesus Christos nika (Ježíš Kristus vítězí). Ke kanonickému uskutečnění svaté liturgie je třeba pěti p., jež se upravují v průběhu proskomidie.

Viz též: hostie, přijímání, maca (JKI-J)

Pavel Boček