proskomidie (JKI-K)

proskomidie (přinesení) V pravoslaví prvá část svaté liturgie, během níž duchovní obléká liturg. roucha a následně připravuje chléb (prosfora) a víno pro tajinu eucharistie. P. probíhá za uzavřenými oltářními dveřmi (oltář) a účastní se jí duchovní sloužící liturgii a jáhen.

Pavel Boček