prvotiny (JKI-J)

prvotiny (hebr. bikurim) Ve starověkém Izraeli oběť prvních plodů. Povinnost přinést každoročně do jeruzalémského chrámu p., kterou byl vázán každý rolník, byla odvozována z přesvědčení, že všechno prvorozené náleží Bohu. Obsah p., který zprvu nebyl určen, se postupně ustálil na sedmi nejobvyklejších druzích. Zahrnoval pšenici, ječmen, hrozny, fíky, granátová jablka, olivy a datle (srov. Dt 8, 8). P. byly do chrámu přinášeny mezi svátkem Šavu’ot, nazývaným též Svátek prvních plodů (Chag ha-bikurim), a svátkem Sukot, případně až do svátku Chanuka. Sníst p. mohli jen kněží a levité. Popis oběti p., včetně mimořádně dochovaného liturg. textu, je obsažen v Dt 26, 1-11. Podrobná rozvedení obsahuje traktát Mišny Bikurim.

Dalibor Papoušek