sedm noachidských přikázání (JKI-J)

sedm noachidských přikázání (hebr. ševa micvot bnej Noach – sedm přikázání synů Noemových) Sedm zákonů považovaných za morální minimum předepsané biblí celému lidstvu. Za sedm Noemových zákonů se tradičně považují zákazy idolatrie, rouhání, krveprolévání, sexuálních hříchů, krádeže, pojídání masa z živého zvířete a povinnost ustavení práv. systému. Podle Maimonida každý, kdo není Žid a řídí se s.n.p., je považován za spravedlivého a má podíl na budoucím světě. S.n.p. se odvozuje z požadavků Boha vůči Adamovi a Noemu, kteří jsou prapředky všeho lidstva, a proto tyto zákony mají universální platnost.

Viz též: zákazy (JKI-I)

Bedřich Nosek