spása (JKI-I)

spása (arab. chalás) Zpráva o boží milosti zjevená Muhammadovi a zaznamenaná v koránu. Obsahuje varování před posledním soudem (eschatologie), výzvu k přijetí jedinosti boží a k odevzdání se do vůle boží (25: 1-2). Následování příkladu Proroka, který uvěřil a vzýval Boha, dává naději, že člověk bude spasen. Bez s. zjevení by lidé žili v bludu (dalál, džáhilíja, Fátiha) a neměli by naději, že jejich činy budou zváženy a oni uniknou věčnému zatracení.

Viz též: spása (JKI-J), soteriologie (JKI-K)

Zdeněk Müller