symfonie (JKI-K)

symfonie Termín užívaný k definování vzájemného vztahu mezi představiteli státu a církve v byzantské říši. Teoreticky byla s. poprvé popsána v době Justiniána I. (527-565) jako harmonická spolupráce a shoda (symfónia) mezi panovníkem a patriarchou v zájmu blaha říše, kdy kněžství slouží věcem božským a vláda se stará o lidské záležitosti (Justiniánův kodex). Tato zásada byla ovšem pouhým ideálem; pokud se polit. zájmy říše rozcházely s úsilím o zachování čistoty ortodoxie, docházelo mezi císařem a patriarchou k dogmatickým sporům (arianismus, ikonoklasmus).

Viz též: cézaropapismus

Helena Pavlincová
Pavel Boček