trapisté (JKI-K)

trapisté (Ordo cisterciensium reformatorum Beatae Mariae Virginis de Trappa) Běžné označení pro reformované cisterciáky přísné řehole. Strohé řády zavedl 1644 v klášteře La Trappe opat de Rancé, jehož reformní snahy potvrdili papeži Inocenc XI. (1678) a Klement XI. (1705). Reformy byly zprvu ohraničeny na nepatrný okruh klášterů, ale vypuzení mnichů za franc. revoluce na konci 18. stol. vedlo k rozšíření řehole nejen v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Různosti, které během zakládání klášterů vznikly, byly sjednoceny papežem Lvem XIII. 1893 (od té doby jsou t. pokládáni za samostatný řád) a 1902. T. jsou kontemplativní řád. Kladou důraz na liturgii, fyzickou práci a velmi přísný styl života. Živí se rostlinnou stravou, zachovávají úplné mlčení a spí v společných dormitářích. Většinu dne se modlí a meditují (kontemplace), nikdy se nevěnují pastorační práci. Řeholní oděv tvoří bílá kutna s černým škapulířem a kápí. Ženská větev (trapistky) byla zal. 1688 a řídí se stejnými pravidly jako muži. T. neměli nikdy v čes. zemích své kláštery.

Pavel Spunar