Ašera (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ašera Bibl. jméno kanaánské bohyně nebo jí zasvěceného kultovního objektu. V ugaritských textech je nazývána Athirat a považována za manželku nejvyššího boha Ela, s nímž tvoří starší, rodičovskou generaci bohů. Její plodivé funkce posléze převzala mladší bohyně Anat, manželka Ba’alova. Kult A. ztělesňovaly dřevěné kůly nazývané v bibli stejně jako bohyně sama. Měly podobu kmenů s nahrubo osekanými větvemi, na něž se patrně zavěšovaly různé dary a amulety. Nejčastěji tvořily součást posvátných návrší (bama), mohly však být umístěny i před chrámem (2Kr 21, 7). Uctívání A. bylo zřejmě v předexilním Izraeli hojně rozšířeno, o čemž svědčí urputná bibl. polemika. Boj s jejím kultem vyvrcholil za krále Jóšijáše, který nechal a. po celé zemi pokácet a spálit (2Kr 23, 1-25).

Dalibor Papoušek