Kook, Cvi Jehuda (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kook, Cvi Jehuda (1891-1982) Radikální izr. rabín, syn A. J. ha-Kohena Kooka. Původem z Litvy, 1904 s rodiči odešel do Palestiny, kde navštěvoval ješivu Ec chajim. Věnoval se hl. činnosti ješivy Merkaz ha-rav, jejímž představeným se stal po smrti svého otce. Nevytvořil žádný ucelený reformní proud. Do povědomí stoupenců žid. fundamentalismu a polit. aktivních charedim se zapsal až poč. 70. let, kdy sepsal několik pamfletů, v nichž napojil otcovy názory na aktuální polit. radikalismus části charedim. Soudil, že vítězstvím Izraele v šestidenní válce 1967 nastal mesiášský věk, jehož nositeli jsou sionisté, přestože si co bezvěrci nejsou svého poslání vědomi. Stát Izrael je objektivně nástrojem boží vůle, odpovědností jeho vlády je proto urychlit příchod mesiáše a vykoupení. Transcendující interpretaci vojenského vítězství a okupace záp. břehu Jordánu a pásma Gazy přijali za své stoupenci náb. sionismu, kteří se začali ve formě osadnického hnutí vracet na Erec Jisra’el.

Miloš Mendel