antimins (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

antimins (řec.-lat. antimension – místoprestol) V pravosl. církvi posvěcená lněná nebo hedvábná rouška, která se před liturgií prostírá na obětní stůl (prestol). Je na ní obraz Ježíše kladeného do hrobu, v horní části jsou všity ostatky některého světce, které mají připomínat liturgii slouženou prvními křesťany na hrobech mučedníků (kult svatých).

Pavel Boček