betlém (jesličky) (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

betlém (jesličky) Výtvarné zobrazení scény narození Ježíše v Betlémě vystavované v době Vánoc v římkat. kostelech i běžných obydlích. Lit. předlohou zobrazované pastorální scény, jíž dominuje malý Ježíšek v jeslích s Marií a Josefem, chráněný volem a oslem a pozdravovaný králi, jsou vedle kanonických evangelií především apokryfy věnované Ježíšovu dětství (Protoevangelium Jakubovo, Pseudo-Matoušovo evangelium). Tradice stavění b. je doložena již v pol. 7. stol. v Itálii, i když se často spojuje až s b., který 1223 inscenoval František z Assisi v ital. Grecciu. K velkému rozšíření b. došlo v 17.-18. stol. V čes. zemích byly b. oblíbeny zvláště v lidovém prostředí, kde vznikla řada slavných betlémářských dílen.

Dalibor Papoušek