bikur cholim (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

bikur cholim (hebr. navštěvování nemocných) Péče o nemocné, jejíž poskytování všem bez rozdílu je v judaismu náb. povinnost (micva). Tuto povinnost vyvodil Raši z Gn 18, 1, kde Bůh navštěvuje Abrahama třetí den po obřízce. Poskytování útěchy a péče nemocnému je etickým příkazem. Rabi Akiva prohlásil: „Ten, kdo zanedbá návštěvu nemocného, podobá se tomu, kdo zahubil lidskou duši.“ Obzvláště záslužná je návštěva nemocného o šabatu a svátcích; pokud se jedná o těžce nemocného, je možné porušit i předpisy o šabatu. Maimonides se péčí o nemocné zabývá v halachickém spise Mišne Tora (Opakování zákona). V žid. obcích péči o nemocné přebírala pohřební bratrstva zv. chevra kadiša.

Bedřich Nosek