letniční hnutí (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

letniční hnutí Souborné označení pro kř. společnosti (církve) usilující o osobní obrození Duchem svatým, jehož sestoupení očekávají podle nz. líčení letničních událostí (Sk 2, 1-4) jako dar milosti (charisma) projevující se glosolálií (mluvením jazyky), prorokováním, charismatickým uzdravením aj. (letnice). L.h. krystalizovalo během 2. pol. 19. stol. v evangelikálních skupinách amer. metodistů a baptistů. Poč. 20. stol. se nová vlna l.h. začala masově šířit mimo USA, přičemž zasáhla i tradiční církve. Mimořádnou odezvu nalezlo l.h. zvl. mezi černošským obyvatelstvem USA a v Latinské Americe. V ČR k němu patří mj. Apoštolská církev, Křesťanské společenství, sbor Voda života aj.

Viz též: hnutí charismatické obnovy

Dalibor Papoušek