maulá (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

maulá (arab., pl. mawálí) Pojem m. má dvě významové roviny: 1. Práv. výraz pro osobu, která je podřízená muslimovi nebo arab. kmeni, jenž přijal islám a uskutečňuje džihád; označení pro klienty, kteří přijali islám pod patronací některého z arab. kmenů (konverze), pro všechny nové muslimy nearab. původu. Status m. měli zejm. Peršané po dobytí sásánovské říše a začlenění Íránu do chalífátu. M. měli postavení občanů druhého řádu, avšak již chalífa Alí nearab. konvertity právně i ideově zrovnoprávnil. Systém m. zrušil umajjovský chalífa Umar Ibn Abd al-Azíz (z. 720).

2. Pán, mistr, učitel, patron, oslovení pro vysoce postavenou, váženou osobu světskou či duchovní, často pro súfijské šajchy a muršidy (mystika). V užívání je také tvar mauláná (náš pán), v koránu jedno z označení Boha; známý je spíše výraz mulla (molla), v současnosti např. titul duch. vůdce hnutí Tálibán maulá Umara. M. je též titul světců v některých oblastech sev. Afriky (muláj) či obecně zdvořilé oslovení staršího vzdělaného muže.

Miloš Mendel