myropomazání (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

myropomazání (z řec. hagion myron – [pomazání] svěceným olejem) V pravosl. církvi je m. jednou ze sedmi tajin (svátostí), jež spolu se křtem a eucharistií uvádějí do kř. života. M. uděluje bezprostředně po křtu kněz, který dítě křtí (v římkat. církvi pouze biskup). Pokřtěnému dělá myrem křížek na čele (posvěcení rozumu), očích, uších, nozdrách a ústech (posvěcení smyslů), na prsou (posvěcení citu), na rukou a na nohou (posvěcení činnosti). Svátostí m. se pokřtěnému udělují dary Ducha svatého k duch. růstu (dar moudrosti, rozumu, rady, síly, vědění, zbožnosti, bázně boží). V římkat. církvi je analogickým obřadem biřmování, v protestantismu konfirmace.

Viz též: bar micva (JKI-J), bat micva (JKI-J)

Helena Pavlincová