sivan (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

sivan Devátý měsíc žid. kalendáře (červen-červenec). S. je zmiňován v bibli (Est 8, 9), apokryfech a v rabín. literatuře. Znamením ve zvěrokruhu jsou Blíženci symbolizující Árona a Mojžíše, kteří vyučovali Židy Tóře po dobu jejich putování pouští (Ex 19, 10-16 ). V současnosti, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má 30 dní. Význ. dny v měsíci s. jsou 3.-5. sivan jako připomínka tří dnů příprav na Zjevení na hoře Sínaj, 6. v diaspoře i 7. dne měsíce s. se slaví svátek Šavu’ot.

Viz též: kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek