takíja (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

takíja (od arab. taká – bát se Boha, opatrovat se) Od stejného slovesného základu vznikly dva termíny: 1. takwá jako pojem pro zbožnost; 2. t. jako princip zapření víry, doporučovaný a uplatňovaný v ší‘itském islámu (ší‘a). Tento princip sebeochrany formou předstírané loyality k sunně do věrouky zakotvila první generace ší‘itského duchovenstva v době, kdy byli stoupenci Alího Ibn Abí Táliba a jeho rodiny pronásledováni aparátem umajjovského chalífátu. K použití t. se však ší‘ité mohli uchýlit, jen pokud si byli jisti, že v dané situaci již není jiné cesty, jak zabránit perzekuci, smrti a likvidaci ší‘itské obce. T. je založena na koránu (16: 107-108). Pro sunnu bylo téma předstírání a zapření přesvědčení příliš choulostivé a jeho příp. exegetické či práv. rozvíjení mohlo mít neblahé praktické důsledky pro stabilitu moci. Proto duchovenstvo toto téma nikdy nerozpracovalo. Ší‘a t. doporučuje, ale ještě důsledněji ji rozpracovala ismá‘ílíja a její extrémní odnože (ghulát) pronásledované jak ortodoxií, tak isná ašaríjí.

Miloš Mendel