Šaltút, Mahmúd (JKI-I)

Šaltút, Mahmúd (1893-1963) Egypt. sunnitský duchovní, šajch a reformátor al-Azharu. Od 1918 učil v Alexandrii na koránských školách a nižších madrasách. Po nástupu na al-Azhar byl iniciátorem sekularizačních reforem této instituce z pozic modernistické části duchovenstva. Patřil ke kritikům palácové kliky a stran, jež spolupracovaly s britskou koloniální správou. Ve svých traktátech a fatwách se vyjadřoval k palčivým a dosud obcházeným tématům exegeze koránu. Promýšlel možnosti, jak vyvázat islám z jeho sepětí s polit. děním, aby nedošlo k roztržce, jakou zažilo Turecko během kemalistických reforem. V 50. letech po Násirově revoluci kritizoval praxi Asociace muslimských bratří a podílel se na organizování egypt. věd. a náb. života. Od 1958 až do své smrti působil jako rektor al-Azharu, kde dokončil proces sekularizačních reforem. Š. navazoval na názory některých představitelů salafíje, ale odkaz „ctihodných předků“ nechápal jako cíl, nýbrž jako zdroj inspirace v procesu etické obnovy. Prosazoval odvážnější používání idžtihádu, vydával fatwy řešící počínání muslimů v konfrontaci s moderním světem.

Attila Kovács