Abd ar-Rázik, Alí (JKI-I)

Abd ar-Rázik, Alí (1888-1966) Egypt. představitel islám. reformismu, proudu zv. v záp. odborné literatuře islám. modernismus, který se pokouší řešit oddělení náboženství od státu a polit. moci (sekularismus). A. překonal učení salafíje tím, že prohlásil instituci chalífátu za nevhodnou pro moderní dobu. Své tažení proti ortodoxním koncepcím duchovenstva a konzervativním reformistům (Rašíd Ridá) opíral o znalost právní vědy a schopnost exegeze  koránu. S odkazem na arab. historika 14. stol. Ibn Chaldúna tvrdil, že otázka moci v islámu byla vždy založena na boji skupin motivovaných materiálními a kmenovými či jinými skupinovými zájmy. Podle A. korán a sunna neobsahují přímá doporučení, že chalífát je ideální formou státního zřízení. Muhammadovo poslání mělo výlučně prorocký charakter, a proto duchovní a světské nelze v islámu směšovat. A. vyzýval muslimy, aby po vzoru Turecka (po revoluci Kemala Atatürka 1922-1924, kemalistické reformy) učinili islám zákl. etickým ideálem svého individuálního života, zatímco uspořádání společnosti by se mělo podřídit pozitivním a ověřeným světským modelům.

Miloš Mendel