Alí, Ibn Músá ar-Rezá (JKI-I)

Alí, Ibn Músá ar-Rezá (arab. ar-Ridá, častěji Alí Rezá, imám Rezá) Osmý ší‘itský imám (isná ašaríja). 816 jej abbásovský chalífa al-Ma'mún (813-833) ustanovil svým nástupcem. Přes chalífovu otevřenost a sklony k volnomyšlenkářství mu‘tazily a dalším nekonformním projevům intelektuálního života záhy došlo mezi ním a ší‘ity k polit. neshodám. Podle tradice byl imám Rezá otráven (818). Stal se mučedníkem ší‘y, a jeho hrobka v Mašhadu je ší‘itským poutním místem v Íránu (zijára).

Miloš Mendel