Mašhad (JKI-I)

Mašhad Poutní místo ší‘itů (ší‘a) v Íránu, správní středisko Chorásánu. Významu nabyl po 817, kdy zde zemřel osmý ší‘itský imám Alí Ibn Músá Rezá (ar-Ridá; zkráceně imám Rezá). K jeho ctitelům patřil i abbásovský chalífa al-Ma‘mún (813-833), syn Hárúna ar-Rašída a stoupenec mu‘tazily. Stanovil imáma Rezu svým nástupcem a učinil zetěm. Podle přesvědčení ší‘itů jej však záhy dal otrávit; imám Rezá se tak stal šahídem, mučedníkem pro víru, a místo bylo pojmenováno M., místo mučedníkovy smrti. Nad hrobem stojí komplex kultovních staveb, k dominantám patří zlatá kupole, další s keramickým obkladem, 43 m vysoký minaret. V mešitě je uložena cenná sbírka rukopisů a bohatá kolekce rukopisů koránu.

Viz též: poutní místa (JKI-K)

Miloš Mendel