Církev Oáza

Církev Oáza

Církev Oáza je protestantskou evangelikální církví patřící do neocharisma­tické vlny pentekostalismu. Její počátky v první polovině devadesátých let 20. století jsou spojeny s působením nigerijského misionáře Festuse Nsohy v Lounech. Díky intenzivní misii se společenství rozšířilo do několika dalších českých měst a roku 2014 bylo ministerstvem kultury registrováno jako církev (bez tzv. zvláštních práv).

Religionistická charakteristika a organizace Církve Oáza

Církev Oáza je typickým neocharismatickým společenstvím. Poselství Festuse Nsohy je zcela v souladu s hnutím víry a je podporováno a potvrzováno návštěvami zahraničních misionářů. Vždy několik hostů vystupuje na církevních konferencích Majestát. Snad poněkud více, než je ve společenstvích hnutí víry obvyklé, Církev Oáza zdůrazňuje, že lidstvo žije v „posledním čase“. Je to ostatně v souladu s názvem občanského sdružení (nyní spolku) Holy Ghost End Time Ministries International (název by mohl být přeložen jako Mezinárodní služba svatého Ducha v posled­ním čase), na jehož existen­ci Církev Oáza navazuje.

Rovněž nezpochybnitelné vedoucí postavení Festuse Nsohy v roli apoštola je plně v duchu neo­charismatického hnutí, respektive v duchu hnutí nové apoštolské reformace. Své postavení apoš­tola Festus Nsoha odvozuje od přímého božího povolání k misii v Československu/České republice. Řád Církve Oáza stanoví, že nástupcem apoštola Nsohy bude biskup, zvolený nejvyšším orgánem církve, Kolegiem starších. Členy Kolegia jmenuje apoštol (později to bude biskup) a toto Kolegium také může za určitých okolností apoštola či biskupa odvolat. Kolegium rozhoduje i o ustano­vení a odvolání ostatních duchovních církve – starších, pastorů a diákonů, o založení a zruše­ní místních sborů i o vyloučení členů církve, a to na návrh pastora toho sboru, k němuž člen patří. Apoštol, respektive biskup, svolává podle potřeby Radu církve jako poradní orgán. Rada se­stává z duchovních a dalších pracovníků církve pověřených konkrétními úkoly.

Církev Oáza charakterizuje zájem o menšiny, především o ruskou, ukrajinskou a romskou menšinu, a obětavost jejích členů ve snaze o integraci společensky znevýhodněných návštěvníků bohoslužeb a jiných akcí. Církev Oáza nevstupuje do vztahů s jinými církvemi působícími v české společnosti, a to ani s těmi, které jí jsou teologicky i organizačně podobné. Tyto vzta­hy nahrazuje poměrně čilý styk se zahraničními kazateli a misionáři.

Historie českého společenství Církve Oáza

Festus Chikezie Nsoha (*1963) se podle vlastního vyjádření narodil v rodině římských katolíků a po evangelikálním zážitku obrácení se připojil k nigerijskému společenství kamerunské církve Misie plného evangelia. Tuto církev založil roku 1961 německý misionář Werner Knorr (*1940). Jako mnoho jiných afrických církví přijala Misie plného evangelia v osmdesátých letech 20. století teologii prosperity a posunula se od klasického pentekostalismu ke hnutí víry a k dal­ším podobám neocharismatismu (viz Církev Slovo života).

Roku 1991 Festus Nsoha pocítil, že ho – podle jeho slov – Bůh povolává do Československa. Ještě téhož roku do Československa poprvé zavítal a roku 1993 se usadil v Lounech a zahájil hlásání evangelia v duchu hnutí víry. Mezi prvními účastníky v lounském společenství byli členové tamního pěveckého sboru Kvítek. Jako zastřešující organizace pro zakládání místních společenství vzniklo roku 1994 v Praze občanské sdružení Holy Ghost End Time Ministries International. Tato místní společenství nesla jméno Oáza nebo (častěji) Světlo života. Název Oáza se postupně rozšířil na všechny místní sbory, založené a vedené pastorem Festusem Nsohou. Roku 2014 to byly sbory v Praze, Lounech, Teplicích a v Mostě a misijní skupiny ve Žďáru nad Sázavou a v Třebíči. Církev působila také v Kladně a ve Slaném a založila Dětské centrum v Obrnicích u Mostu; zatímco ve Slaném později došlo ke vzniku sboru, mostecký sbor zanikl.

Organizace církve

Církevní sbory

2014 6
2020 6

Počet věřících

Vzhledem k malému rozsahu a nedávné oficiální registraci církve se její členstvo v roce 2011 nestalo předmětem sčítání lidu, v roce 2021 se k ní přihlásilo 206 osob. Vnitrocírkevní statistika není dostupná.

Literatura

Oficiální internetové stránky: http://www.cirkevoaza.cz/
Zápis v Registru církví a náboženských společností MK ČR

Zdeněk R. Nešpor
Zdeněk Vojtíšek