Hudajbíja (JKI-I)

Hudajbíja Místo na trase z Džiddy do Mekky těsně před vstupem do haramu. Tam se 628 s asi tisícem neozbrojených a v ihrámu oděných muslimů prorok Muhammad zastavil a vyčkával, zda mu Kurajšovci umožní vykonat pouť (korán 48: 27). Muhammad poslal vyjednávat budoucího třetího chalífu Usmána Ibn al-Affána. Když se dlouho nevracel, muslimové usoudili, že byl zabit. Ve vypjaté chvíli boží zkoušky poutníci individuálně složili Prorokovi hold (baj‘a, přísaha věrnosti) jako duch. a polit. vůdci obce věřících. Akt vešel ve známost jako smlouva štěstí (baj‘at ar-ridwán). Usmán se vrátil s mekkánskými předáky, kteří s Muhammadem uzavřeli tzv. mírovou smlouvu z Hudajbíje. Kurajšovci se v ní zavázali, že na tři dny umožní muslimům přístup k poutním objektům. Tato událost se zmiňuje také jako zlom v soupeření Mekky s muslimy, kdy Kurajšovci pochopili, že ummu vojensky nezničí.

Miloš Mendel