as-Sadr, Muhammad Bákir (JKI-I)

as-Sadr, Muhammad Bákir (1935-1980) Představitel iráckého ší‘itského duchovenstva, islám. myslitel, polit. vůdce iráckých ší‘itů. Pocházel z prominentní rodiny ší‘itských duchovních (as-Sadr, Músá). Žil a působil ve městě Nadžaf. Po svržení monarchie 1958 a zejm. po nástupu strany al-Baas 1968 se dostala irácká ší‘itská komunita do postavení opozice a značně se radikalizovala. Mladý S. vystupoval jako schopný mudžtahid (achbár), ideolog, agitátor (dá‘í) a vůdce své komunity. Předmětem jeho kritiky se stal marxismus, sekulární nacionalistická ideologie a praxe strany al-Baas, snahy o westernizaci Iráku a zesílení sekularismu. Poč. 60. let vznikla radikální organizace iráckých ší‘itů ad-Da‘wa (Výzva), na jejíž činnosti se S. podílel. Pro svou polit. činnost byl režimem Saddáma Husajna pronásledován a několikrát vězněn. V době nadžafského exilu ájatolláha Chomejního (1965-1978) s ním S. úzce spolupracoval a po vítězství islámské revoluce v Íránu 1979 byl jmenovám Chomejního osobním zástupcem v Iráku. O rok později byl v Bagdádu zatčen a umučen. S. se proslavil i jako jeden ze zakl. teorie islám. ekonomie a bankovnictví. Jeho ekonomické představy zdůrazňují hodnoty soc. spravedlnosti a solidarity; jsou obsahem spisu Iktisáduná (Naše ekonomie, 1960).

Attila Kovács