gehenna (JKI-J)

gehenna (z hebr. gej [ben] Hinom – údolí [syna] Hinómova) Výraz pro místo posmrtného trestu. Pův. se jednalo o lokalitu nedaleko Jeruzaléma, kde byly přinášeny dětské oběti bohu Molekovi (2Kr 23, 10; 2Pa 28, 3; 33, 6; Jr 7, 31; 32, 35). V pobibl. době začalo být spojováno s představou neuhasitelného ohně jako věčné odplaty po smrti hříšníků. V souvislosti s eschatologií získalo postupně charakter transcendentního pekla.

Viz též: peklo (JKI-K), peklo (JKI-I)

Dalibor Papoušek