peklo (JKI-I)

peklo (arab. džahanna, džahím) Pojem islám. eschatologie, opak ráje, trest pro hříšníky a nevěřící, spojován s představou jámy a ohně. P. tvoří sedm sestupných stupňů, na nichž roste intenzita utrpení a trýznění. První stupeň je p. dočasné. Další stupně patří už p. věčnému, které čeká na jinověrceŽidy, křesťany, sabejce, zoroastrovce, mazdakisty a na vyznavače idolů (idolatrie, polyteismus). Nejnižší patro p. patří pokrytcům (arab. munáfikún). P. věčné čeká nejen na nevěřící, ale i na hříšníky, kteří se za své spáchané špatné skutky včas a účinně nekáli.

Viz též: gehenna (JKI-J), še’ol (JKI-J), peklo (JKI-K)

Zdeněk Müller