jakobité (JKI-K)

jakobité Západosyrská církev vyrostlá z monofyzitismu 5. a 6. stol., odmítajícího ortodoxii chalkedonského koncilu (451). Podle vůdčí postavy Jakoba Baradaiose (asi 500-578) byli její příslušníci od 8. stol. nazýváni j. Třebaže byli vystaveni častému pronásledování a značná část jich byla zvláště ve 13. a 14. stol. islamizována, udrželi se až do současnosti – především v Sýrii a Turecku. Sami se dnes označují jako syrská ortodoxní církev. Po četných pokusech vytvořila část j. 1662-1677 unii s římkat. církví (uniatství). Obě skupiny j. však spojuje liturgie konaná v záp. syrštině podle antiochejského ritu.

Viz též: staré východní církve

Dalibor Papoušek