jubilejní roky (JKI-K)

Poutní chrámy v Římě (rytina A. Lafreriho, 1575)

jubilejní roky (též svaté roky, milostivá léta) V římkat. církvi pův. stoletá jubilea, která vyhlašuje papež s cílem podpořit duch. růst v celé církvi a v každém věřícím. J.r. se slaví v církvi od 1300; prvý j.r. ustanovil papež Bonifác VIII. a přislíbil plnomocné odpustky poutníkům, kteří navštíví Řím, vyzpovídají se, přijmou eucharistii a pomodlí se ve čtyřech řím. bazilikách na úmysl sv. otce. Papež Klement VI. zvl. bulou (1343) zkrátil období mezi dvěma j.r. na padesát let a rok 1350 vyhlásil za jubilejní. Papež Urban VI. upravil období na třiatřicet let (trvání Kristova pozemského života) a rok 1390 vyhlásil za mimořádný j.r. Posléze papež Pavel II. určil (1470) slavit j.r. každých dvacetpět let, a tento interval se dodržuje i v současnosti. Mimořádné j.r. vyhlásili papežové k výročí Kristovy smrti (1933 Pius XI. a 1983 Jan Pavel II.). Jubilejní rok 2000 stanovil papež Jan Pavel II. apoštolským listem Tertio millennio adveniente 10. 11. 1994. Oslava j.r. se zahajuje od 1500 tím, že papež zveřejní bulu j.r. (milostivého léta) a otevřou se svaté brány vatikánských bazilik. Brány zůstanou otevřeny celý rok a poutníci (pouť), kteří jimi projdou, získají odpustky.

Helena Pavlincová