nasi (JKI-J)

nasi (hebr. kníže, patriarcha) V bibli označení kmenového předáka nebo předáka rodiny, později za Makabejských a Bar Kochby označení vůdce lidu, v rabínském judaismu titul představeného sanhedrinu. Po 70 n.l. nabyl tento titul, jehož nositelé byli většinou potomci Hilela Staršího, větší polit. význam, protože Římané považovali n. za reprezentanta žid. komunit Palestiny. Posledním n. z Hilelova rodu byl raban Gamli’el VI. (zemř. 425). Ve středověku se takto označovali představení obcí v Jeruzalémě, Fustátu), Bagdádu, Damašku a Mosulu. V muslimy ovládané části Španělska byl tento titul synonymem titulu nagid. V jiných případech se však jednalo o čestný titul. V moderní hebrejštině titul izr. prezidenta.

Bedřich Nosek