pauláni (JKI-K)

pauláni (Ordo minimorum S. Francisci de Paula, OM; též minimové) Řeholní řád nejmenších bratří, žijících pův. poustevnickým životem po vzoru sv. Františka z Assisi, založil 1454 František z Pauly (asi 1436-1507, kan. 1519; Paola je malé město v Kalábrii na jihu Itálie). Řád potvrdil 1474 papež Sixtus IV., definitivní verzi řádových pravidel (řehole) doplnil a schválil 1506 papež Julius II. P. usilovali o nejpřísnější kázeň a askezi, neboť chtěli kajícím životem pozvednout zbožnost křesťanů; kromě slibů chudoby, čistoty a poslušnosti skládali slib trvalého půstu (od masa, mléka, vajec a dalších pokrmů živočišného původu). Řeholníci (konventuálové) se věnovali též výuce, věd. činnosti a misiím. Řád má kněze i laiky, druhý (ženský) řád pavlánek (minimistky) a třetí řád oblátů, kteří žijí podle pravidel řádu ve světském prostředí. P. brzy pronikli do celé Evropy; na čes. území vznikly prvé kláštery již na přelomu 15. a 16. stol., všechny však zanikly za josefinských reforem (josefinismus). V ČR mají komunitu ve Vranově u Brna.

Helena Pavlincová