roš chodeš (JKI-J)

roš chodeš (hebr. hlava měsíce) Začátek nového měsíce, novoluní. Podle žid. kalendáře každý měsíc začíná dnem, kdy se objeví Měsíc v novu (hebr. molad). Pův. se tento moment nestanovoval pomocí výpočtů, ale musel být dosvědčen dvěma svědky před sanhedrinemJeruzalémě, který ho slavnostně vyhlásil pomocí ohňových signálů a později poslů v Palestině i v diaspoře. Po zavedení pevného kalendáře v pol. 4. stol. tento způsob odpadl. Udržel se však zvyk v synagoze o šabatu před novoluním oznamovat po haftaře r.ch. a pronést speciální požehnání nad novým měsícem (birkat ha-chodeš). R.ch. je považován za poloviční svátek a slaví se poté, co se objeví nový měsíc, buď jeden, nebo dva dny. Kabalisté v Safedu na den předcházející r.ch. zavedli pokání a nazvali ho Malým dnem smíření (Jom kipur katan).

Bedřich Nosek