Šamil (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Šamil (1797-1871) Mystický šajch řádu nakšbandíja, vůdce povstání muslimů na Kavkazu, zejm. v dnešním Dagestánu a Čečensku, proti rus. okupaci. 1834-1859 sjednotil znepřátelené kmeny a etnika na vých. Kavkazu a na ovládaném území vyhlásil džihád a svérázný model teokracie s přísným uplatněním šarí‘y. Kombinace drastických trestů za porušování zákazu přeislám. rituálních praktik (animismus, šamanismus), požívání alkoholu a běžné kriminality s požadavkem tuhé disciplíny převzaté z nakšbandijské tradice (kolektivní iniciační obřady a zikry provázené sebetrýzněním) způsobily vnitřní rozbroje, jichž využila carská armáda. 1859 byl Š. zajat, ale prozíravě přijat carem a držen za vcelku důstojných podmínek v internaci v Petrohradě. Zemřel při povolené pouti do Mekky, je pochován na hřbitově al-Bakí v Medíně.

Miloš Mendel