Antonín Paduánský (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Antonín Paduánský (1195-1231) Portugalský řeholník a kazatel; pův. augustinián, vstoupil 1220 do kláštera františkánů v Coimbře. Kázal v sev. Itálii a již. Francii, vystupoval proti albigenským. 1224 jej František z Assisi prohlásil za učitele řádu. Dvě sbírky kázání A.P. šířily Augustinovo učení a měly vliv na proměnu náb. a soc. života. Kanonizován 1232. V ikonografii patří k jeho atributům kniha a lilie. Autor nejstarší dochované bibl. konkordance.

Pavel Spunar