ráj (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Muslimská představa ráje (perská miniatura, 16. stol.)

ráj (arab. džanna, firdaus, per. ferdous) Místo či stav posmrtné blaženosti; opak pekla (džahanna, džahím). Ve srovnání s kř. představou je v koránu zobrazený r. bohatě vybaven přepychem: vedle společnosti věčně mladých krásných dívek (hurisky) i chlapců tím, co obyvatel pouště postrádá ve svém okolí a co tvoří ideální prostředí v jeho představách (stromy, stín, voda, květiny, ovoce, víno – alkohol). Vyvrcholením rajské blaženosti však zůstává milost pohlédnout do tváře Boha a zaujmout místo poblíž jeho trůnu. Obrazy r. bývají téměř vždy spojovány s představou zahrady. Proto i slova označující r. bývají v názvech zahrad (špan. jméno zahrady v Granadě Generalife je odvozeno od arab. Džannat al-árif – Rajská zahrada či zahrada Vědoucího; slovo firdaus je odvozeno od starého označení per. královských zahrad – pairadaéza, které Řekové přenesli do evrop. jazyků opět ve významu paradeisos, Paradise, paradis, Paradies apod.).

Viz též: gan eden (JKI-J), ráj (JKI-K)

Zdeněk Müller