rodina (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

rodina Přirozené životní společenství otce, matky a dětí, zákl. hospodářská a výchovná buňka lidské společnosti. R. je spoluurčena formou manželství (v křesťanství monogamní), citovými vazbami mezi členy a soc. a ekonomickým postavením muže a ženy. V kř. r. má dítě získávat první poučení v kř. víře a morálce. Jako vzor je v římkat. církvi uváděna Svatá r., tedy Ježíš v dětském věku se svými rodiči Josefem a Marií. Podle jejího příkladu byla pro povznesení rodinného života zakládána od 17. stol. společenství nebo bratrstva Svaté r. Některá z nich rozšiřovala svůj zájem i na péči o osiřelé děti nebo o nemocné.

Viz též: rodina (JKI-J), rodina (JKI-I)

Jiří Kejř