seder (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

seder (hebr. pořádek, uspořádání) Domácí obřad pro první a v diaspoře i druhou noc svátku Pesach. S. se postupně vyvinul na základě bibl. příkazu seznamovat děti s významem vysvobození Židů z egypt. otroctví. Během obřadu předčítá ten, kdo s. vede, z pesachové Hagady. Průběh pesachového večera má přesně stanovené pořadí sestávající ze 14 částí. Nejdůležitějšími oddíly s. jsou čtyři otázky pronášené vždy nejmladším účastníkem oslavy, které se týkají rozdílu mezi touto nocí a všemi ostatními nocemi, a midraš o čtyřech synech vyjadřující různé přístupy k pesachovému večeru. Vyprávění je doprovázeno symbol. pokrmy, které jsou v přesném pořadí rozloženy na sederové míse: macesy (maca), vejce, pečené kuřecí křídlo, hořké byliny zvané maror, sladká směs nazývaná charoset, slaná voda a tzv. karpas (zelený salát, brambor, celer nebo petržel). Zvláštní místo v obřadu připadá proroku Elijáši jako ochránci Židů a poslovi zvěstujícímu příchod spásy. Po celou dobu s. je pro něho na stole připraven tzv. Elijášův pohár s vínem. S. ukončuje hostina a zpěv různých písní, z nichž je nejznámější Chad gadja (Jedno kůzlátko), vyjadřující důvěru v boží spravedlnost a naději v příchod mesiáše.

Bedřich Nosek