sionismus náboženský (JKI-J)

sionismus náboženský Souhrnný termín pro tendence a hnutí uvnitř sionismu, jež od konce 60. let 20. stol. prosazují náb. motivovaný polit. aktivismus v Izraeli a na arab. okupovaných územích. Jde o vývojovou linii inspirovanou spirituálními sionisty 19. stol. (Jehuda ben Šlomo Alkalai, Moses Hess, Cvi Hirsch Kalischer), radikálními sionisty formativního období (hnutí Lechi Abrahama Sterna, Irgun Cva’i Leumi) a učením Abrahama Jicchaka ha-Kohena Kooka a jeho syna Cvi Jehudy Kooka. Tato linie končí u soudobých radikálních rabínů (Chaim Druckmann, Moše Levinger) a osadnického hnutí Guš emunim a jeho odnoží. S.n. propojuje ortodoxní judaismus s polit. pragmatismem sionistů a používá polit. násilí.

Miloš Mendel