Lefebvre, Marcel (JKI-K)

Lefebvre, Marcel (1906-1991) Franc. arcibiskup, odpůrce závěrů druhého vatikánského koncilu. Zprvu byl arcibiskupem v Dakaru a Senegalu, pak biskupem v Tulle ve Francii a generálním představeným řeholní společnosti od sv. Ducha. Jako účastník 2. vatikánského koncilu podepsal závěrečné dokumenty, ale některá jejich rozhodnutí nepřijal. Výhrady vyslovoval zejm. proti dekretům o náb. svobodě (Dignitatis humanae, 1965), ekumenismu (Unitatis redintegratio, 1964) a liturg. reformě (Sacrosanctum Concilium, 1963), ve kterých viděl ústupky modernismu, liberalismu a indiferentismu. Ačkoli byl 1976 Pavlem VI. suspendován, vysvětil na kněze proti vůli Svatého stolce několik desítek svých seminaristů. V červnu 1988 ho Jan Pavel II. vyloučil z církve (exkomunikace), protože bez jeho svolení udělil biskupské svěcení čtyřem kněžím svého Bratrstva sv. Pia X. Řada přívrženců L. schizmatického hnutí – lefebvristů setrvává nadále v předkoncilním tradicionalismu.

Viz též: schizma

Helena Pavlincová