odpadlictví (JKI-I)

odpadlictví (arab. ridda, irtidád; odpadlík – murtadd) Konspirace nebo vzpoura z řad muslimů, jeden z kabá‘ir – nejtěžších hříchů (zákazy). Pův. se ridda vztahuje k revoltě beduínských kmenů po Muhammadově smrti, potlačené chalífou Abú Bakrem 632-634. Později označení soc. vzpoury a povstání proti sunnitské moci (sunna), do jisté míry identická s pojmem zandaka (hereze) nebo širk (polyteismus), dnes hojně používané fundamentalisty i sekularisty při vzájemném obviňování se ze zrady islám. principů.

Viz též: hereze (JKI-J), hereze (JKI-K)

Miloš Mendel