bogomilové (JKI-K)

bogomilové Hereze šířící se od 10. stol. v Bulharsku a následně v dalších evrop. zemích. Označení odkazuje pravděpodobně na bulharského kněze (popa) Bogomila. Navázali především na paulikiány. Z bibl. knih přijímali pouze Nový zákon, Ježíše chápou doketicky (doketismus). Odmítali církev, kněze, chrámy, bohoslužby, křest, obrazy, svaté, kříž a relikvie, uznávali pouze modlitbu Otčenáš. Důraz kladli na nemajetnost a chudobu, jako dílo satanovo odmítali manželství. Na rozdíl od paulikiánů podporovali askezi. Slučovali se do bratrstev (společenství), které vedli tzv. dokonalí. V jejich čele stál bogomilský papež. Poslední zprávy o jejich stoupencích mizí v byzantském prostředí po 1453, v bulharském v pol. 18. stol. V západoevrop. prostředí jsou známi jako pataréni (sev. Itálie). Ovlivnili hnutí katarů a albigenských.

Helena Pavlincová
Pavel Boček